…geeft de burger een stem

3.0

Zorg Poort 3.0 wil invloedrijke beweging van burgers


Burgers, die nu of in de toekomst aanspraak maken op welke vorm van zorg dan ook,  kunnen pas echt iets te zeggen krijgen over die zorg als zij zich met elkaar verbinden tot een invloedrijke beweging. Zorg Poort 3.0 wil de basis vormen van waaruit deze beweging tot stand komt.


De afgelopen jaren hebben tal van organisaties zich opgeworpen als de belangenbehartiger van de patiënt. Maar de vraag is of burgers en patiënten zich wel echt vertegenwoordigd voelen door deze organisaties. Zorg Poort 3.0 denkt dat het beter kan.

Samen met een aantal ogenschijnlijk niet zo voor de hand liggende maar wel invloedrijke organisaties nemen we het initiatief om een bredere en invloedrijke beweging tot leven te wekken. Onafhankelijk, krachtig en zonder aanspraak op subsidie! Een beweging die gedragen wordt door leden en waar het belang van de burger/patiënt voorop staat.

Alleen al de bureaucratie in de zorg kost jaarlijkse vele miljoenen.  Een groot deel daarvan komt niet rechtstreeks ten goede aan die zorgvragende burger of patiënt. Maandelijks betaalt die burger wel zijn ziektekostenpremie, maar krijgt amper invloed op hetgeen waarvoor hij betaalt. We hebben in Nederland meer dan 12 miljoen verplicht verzekerden. Zij hebben allemaal een stem die zij in toenemende mate willen laten horen. Zorg Poort 3.0 wil deze beweging faciliteren en de burgers dichterbij de zorg brengen.

 


Zorg Poort 3.0 is een doorstart van het in 2002 opgerichte platform Zorg Poort. Daarin waren met name de eerstelijns brancheorganisaties vertegenwoordigd. ZP 3.0 zal zich meer gaan richten op de belangen van patiënt en cliënt. Voor de site van het oude Zorg Poort klikt u hier.

Programma >>

Eeke van der Veen en Willem Wansink presenteren in de eerste bijeenkomst van Zorg Poort 3.0 op 30 november hun boek “De burger de baas”. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Gerdie Verbeet, oud voorzitter van de Tweede Kamer.